„MocNI – dostępne podcasty ”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Celina Kamecka-Antczak, Klaudia Wos, Mateusz Szafrański

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „MocNI – dostępne podcasty“ odpowiada na problem społeczny, jakim jest  brak dostępności dóbr kultury, rozrywki i rozwoju dla grupy docelowej – osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sensem innowacji jest udostępnienie szeroko rozumianych informacji w sposób adekwatny  do potrzeb odbiorców pomysłu. Jest to nie tylko realizacja standardu informacyjno – promocyjnego według Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, ale i Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (art. 9 i 21), które zapewniają osobom z niepełnosprawnościami pełne i równe respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności. Ogólnodostępne źródła rozrywki i informacji, dostępne w Internecie i telewizji mogą nie być w pełni zrozumiałe dla odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na brak dbałości o dostosowanie treści. Odpowiedzią na ten problem jest właśnie nasz projekt i odpowiednio dostosowane do potrzeb podcasty. Możliwości, jakie współcześnie dają nowoczesne technologie pozwalają realnie zmieniać sytuację osób z niepełnosprawnościami w wielu sferach życia.  Myśląc o osobach z niepełnosprawnością intelektualną rzadko myślimy o takich ich potrzebach jak rozrywka, samorozwój, czy po prostu dobre samopoczucie, koncentrując się tylko na działaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Opracowane przez nas podcasty pełnią funkcję terapeutyczną – poprzez motywowanie do poszukiwania pracy, rozwijania relacji społecznych czy regulację stanów emocjonalnych. Są także formą spędzania czasu wolnego (zgodnie z preferencjami odbiorców) oraz mogą pełnić funkcję rozrywkową, pozwalać na zdobywanie i poszerzanie wiedzy, rozwój zainteresowań – czyli spełniać te zadania, które zwykle są pomijane w rozwiązaniach adresowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstałe produkty innowacji mogą być wykorzystywane zarówno indywidualnie (samodzielnie), jak i w grupie. W związku z tym zastosowanie tego rozwiązania widzimy również podczas prowadzonej stacjonarnie terapii zajęciowej w placówce, gdzie profesjonalni terapeuci otrzymają kolejne narzędzie umożliwiające wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Docelową grupą odbiorców są młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczające do placówek opieki dziennej i całodobowej, szkół na ostatnim etapie kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych samodzielnym i indywidualnym odsłuchem podcastów.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Docelową grupę użytkowników stanowią opiekunowie faktyczni (w tym rodzice) osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz opiekunowie formalni (specjaliści, terapeuci, pedagodzy specjalni itp.) pracujący na co dzień w instytucjach dziennych lub całodobowych, wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej grupy zaliczamy również internetowych twórców podcastowych, a także klasyczne media elektroniczne – TV oraz radio.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • 25 odcinków podcastów,
  • Poradnik (e-book) zawierający metodykę działania w obszarze standardów tworzenia form dźwiękowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (podcastów, audycji itp.) łatwych do słuchania – “easy-to-listen”.
  • Raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Nasz zespół jest grupą nieformalną, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na co dzień zajmujemy się praktyką edukacyjną i naukową. Nasza działalność obejmuje szereg projektów społecznych wspierających osoby wykluczane.

Z wykształcenia jesteśmy pedagogami specjalnymi. Jesteśmy doktorantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzimy badania naukowe, które dotyczą problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłości. Od kilkunastu lat posiadamy doświadczenie w pracy z tą grupą społeczną, realizując praktyki i wolontariaty, ale przede wszystkim realizując społeczno-naukowe projekty, np. „Kulturalni w Toruniu” dotyczący rozwijania kompetencji kulturalnych, „Młody Obywatel” – dotyczący kompetencji obywatelskich.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Celina Kamecka-Antczak
Kontakt: celka.kamecka@gmail.com

Klaudia Wos
Kontakt: klaudia.wos18@gmail.com

Mateusz Szafrański
Kontakt: mateusz.szafranski92@wp.pl