„MIGIEM PO POMOC ”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Magdalenę Szpejcher-Łukaszewicz

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja polega na stworzeniu narzędzia zwiększającego dostępność usług w obszarze psychoedukacji, profilaktyki zdrowia psychicznego i psychoterapii dla osób głuchych w formie filmów, mapy wsparcia oraz opracowań w PJM.

Stworzona metoda i narzędzia dedykowane osobom głuchym uwzględniają dostosowanie zagadnień z obszaru profilaktyki, psychoedukacji i terapii do potrzeb osób głuchych. Innowację wzbogacono narzędzie do monitorowania kondycji psychicznej dedykowane dla tej grupy. Dodatkową funkcjonalnością będzie zmapowanie dostępnych w skali kraju form wsparcia (instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego).

Głównym celem innowacji jest zwiększenie dostępu do usług psychoedukacji, profilaktyki zdrowia psychicznego i psychoterapii dla osób głuchych, a co za tym idzie – zmniejszenie ich dyskryminacji i wykluczenia oraz poprawa jakości ich życia w sferze emocji i zdrowia psychicznego

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową odbiorców są osoby głuche – młodzież od 16 roku życia oraz dorośli potrzebujący pomocy psychologicznej – które zmagają się z rozmaitymi trudnościami wynikającymi zarówno z ich niepełnosprawności, jak i niezależnych od stanu zdrowia (np. kryzysy sytuacyjne, rozwojowe, rodzinne).

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami innowacji są psychologowie, psychoterapeuci oraz nauczyciele. Użytkownikami będą też członkowie rodzin oraz przedstawiciele opieki zdrowia psychicznego.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • 2 filmy edukacyjno – instruktażowe pozwalające na wstępną diagnozę,
  • 2 filmy edukacyjno – instruktażowe, których tematyka odwoływać się będzie do podstawowych zagadnień i funkcjonalności procesu terapii,
  • Opracowane w polskim języku migowym PJM narzędzie do diagnozowania zaburzeń nastroju dla osób głuchych (w oparciu o Skalę Becka),
  • Mapa wsparcia, której celem będzie zmapowanie różnych dostępnych dla osób głuchych form wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego.

Kim jesteśmy?

Pomysłodawca z pasji i wykształcenia jest psychologiem, terapeutą dzieci i młodzieży oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Założycielka i prezes Fundacji działającej na rzecz rodzin „Parantela”. Organizatorka licznych szkoleń i warsztatów (obszar prewencji uzależnień u młodzieży, wsparcie w procesie integracji rodzin patchworkowych/rekonstruowanych). Praktykujący klinicznie specjalista w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz parami i całymi rodzinami. Posiada stale rosnące doświadczenie w realizacji programów finansowanych ze środków unijnych z obszaru innowacji społecznych.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Magdalena Szpejcher-Łukaszewicz
Adresu stron:

www.szpejcher.pl
www.instytut.slowackiego34.pl
www.przystan.slowackiego34.pl