„Metodyka tworzenia inkluzywnych ogłoszeń o pracę”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Leżę i Pracuję

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Nasza innowacja to metodyka tworzenia inkluzywnych ogłoszeń, której stosowanie przez osoby publikujące ogłoszenia o pracę ma na celu zwiększenie dostępności tych ogłoszeń dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki większej dostępności samych ogłoszeń o pracę (które są pierwszym krokiem w kierunku uzyskania pracy) osoby z różnymi potrzebami, szczególnie osoby z niepełnosprawnościami mogą nierzadko po raz pierwszy w swoim życiu dostać jasny sygnał o tym, że pracodawca jest otwarty na nich jako osoby z niepełnosprawnościami, a także dowiedzieć się o kluczowych aspektach dostępności danego stanowiska.

Jest to prawdopodobnie pierwsze narzędzie, które w prosty i skondensowany sposób pozwala osobom publikującym ogłoszenia o prace zawrzeć w treści ogłoszenia informacje dot. dostępności stanowiska pracy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia aktywizacji zawodowej tej grupy a przez to podniesienia jakości życia.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie służy osobom z niepełnosprawnościami, których jakość życia, dzięki zdobyciu godnej pracy, mogłaby ulec znacznej poprawie.

Innowacja jest dedykowana przede wszystkim osobom, które wciąż napotykają liczne bariery na drodze do godnej pracy.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie mogą zastosować przede wszystkim osoby odpowiedzialne za rekrutacje pracujące dla:

  1. firm i organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, które zatrudniają personel (działy HR/rekrutacji)
  2. portali rekrutacyjnych i portali z ogłoszeniami o pracę
  3. agencji zatrudnienia/pośrednictwa pracy
  4. Wojewódzkich Urzędów Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy

Na innowacji skorzystać mogą także inne osoby – szczególnie użytkownicy portali rekrutacyjnych, ale też pracownicy organizacji, w których pracodawca zaimplementuje opisywaną innowację. Wszyscy oni zetkną się z nierzadko zupełnie nową informacją i wiedzą nt. możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  1. System Identyfikacji Wizualnej,
  2. Podręcznik dla Użytkowników,
  3. Formularz elektroniczny do diagnozy stanowiska.

Kim jesteśmy?

Fundacja Leżę i Pracuję prowadzi pierwszą agencję marketingową, która powstała, by zmieniać rynek pracy dla Osób z niepełnosprawnością ruchową. Projektujemy kampanie promocyjne i społeczne, strategie marek, koncepcje kreatywne, komunikacje, identyfikację wizualną, strony www.

Prowadzimy szkolenia i konsultacje w zakresie marketingu wartości, ale również savoir vivre wobec Osób z niepełnosprawnością. Leżąc, stawiamy na nogi marketing firm i organizacji, budujemy ich promocję i silną pozycję na rynku. W naszym zespole pracują osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK), osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) oraz mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Jesteśmy przykładem przedsiębiorstwa społecznego, czyli organizacji, która wykorzystuje mechanizmy rynkowe do rozwiązywania problemów społecznych, np. poprzez zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych. Od samego początku pracujemy zdalnie, rozwijając kompetencje w systemie mentor – uczeń. Mentorzy to pracownicy i partnerzy agencji, którzy są doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach. Dzięki ich wsparciu, osoby w zespole, które wcześniej nie pracowały, nabywają kompetencji marketingowych i rozwijają się zawodowo.

Poza systemem mentoringu organizacja korzysta ze wsparcia ekspertów i szkoleniowców z zewnątrz, organizując webinary, spotkania i konferencje online. Jako Fundacja Leżę i Pracuję mamy misję, by pokazać, że wszyscy jesteśmy pełnoprawnymi pracownikami. Sami jesteśmy tego najlepszym dowodem. Zdecydowaliśmy się aplikować o wsparcie do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra, ponieważ wierzymy, że świat powinien być bardziej inkluzywny oraz dlatego, że jesteśmy przekonani o potencjale osób z niepełnosprawnościami, które wciąż zbyt rzadko otrzymują pracę. Potrzebujemy innowacji społecznych, które to zmienią.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Leżę i Pracuję

Adres: ul. Stanisława Kossutha 5b/3, 40-844 Katowice
Adres strony: www.lezeipracuje.pl
E-mail: majka@lezeipracuje.pl