„MedWywiad”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
firmę MigMedic Aleksandra Włodarczak

Na czym polega nasze rozwiązanie?

„MedWywiad” to platforma do przeprowadzenia pre-anamnezy (wstępnego wywiadu medycznego) za pomocą strony internetowej, zawierającej pytania oraz proponowane odpowiedzi dostępne w języku polskim oraz polskim języku migowym (PJM).Rozwiązanie cechuje się bardzo wysokim stopniem innowacyjności. Tożsame ani podobne pomysły nie były dotąd wdrażane w Polsce w ramach projektów innowacyjnych ani też standardowych.
„MedWywiad” to projekt, którego założeniem było stworzenie portalu internetowego do przeprowadzenia wstępnego wywiadu medycznego, dostępnego dla różnych grup pacjentów, ale przede wszystkim dla pacjentów słabosłyszących i głuchych.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności w zakresie placówek medycznych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Główną grupą odbiorców innowacji są osoby głuche i słabosłyszące. Z narzędzia mogą jednak również skorzystać osoby z zaburzeniami mowy werbalnej, niepełnosprawnością intelektualną (jeśli byłaby taka potrzeba, istnieje możliwość skorzystania z pomocy członka rodziny), osoby ze spektrum autyzmu (ASD), osoby starsze oraz osoby wykazujące duży poziom stresu związany z pobytem w placówce opieki zdrowotnej, co powoduje, że nie są w stanie zapamiętać informacji, które chcą przekazać lekarzowi.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Wśród grupy docelowej użytkowników przede wszystkim można wymienić członków rodzin odbiorców innowacji. To oni są najczęściej wskazywani jako osoby zaangażowane w wizytę lekarską w razie potrzeby. Dodatkowo grupą odbiorców będzie sektor opieki zdrowotnej (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, personel medyczny, właściciele placówek medycznych)

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • schemat pytań do wywiadu medycznego,
  • zestaw filmów z tłumaczeniem pytań na PJM
  • filmy instruktażowe w PJM.

Kim jesteśmy?

Firma MigMedic Aleksandra Włodarczak w została stworzona w celu połączenia zagadnień polskiego języka migowego (PJM) oraz sektora opieki zdrowotnej, aby zapewnić dostępność do opieki zdrowotnej pacjentom głuchym i słabosłyszącym.
Zawodowo od wielu lat zajmuję się szeroko pojętą dostępnością. Jestem tłumaczem i lektorem PJM. Podejmowane przeze mnie działania są szczególnie ukierunkowane na tematykę praw pacjenta, komunikacji klinicznej z głuchym i słabosłyszącym pacjentem oraz edukacji zdrowotnej tych osób. Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce, głównie w ramach działań Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Aleksandra Włodarczak
e-mail: aleksandra.wlodarczak@gmail.com
tel. : 603 442 048