„EUROEDUKACJA”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
EUROKREATOR S.C. RAFAŁ KUNASZYK, ANNA KUNASZYK

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna EUROEDUKACJA to program szkoleń z wykorzystaniem technologii Hololens wzbogacony o sposób walidacji kwalifikacji w obszarze prac biurowych dla osób o ograniczonej mobilności wynikającej z różnych przyczyn, w tym zdrowotnych.

Zaproponowane rozwiązanie Eurokreatora ma na celu wyposażenie chętnych osób w konkretne mikrokwalifikacje, które pozwolą im na zdalne poszukiwanie pracy. Zastosowanie technologii Hololens umożliwi odbiorcom Innowacji poznanie środowiska przyszłej pracy zawodowej w wymiarze rzeczywistym poprzez uczestnictwo w pracach wykonywanych w przestrzeniach roboczych. Dodatkowo, technologia ta pozwala na przyspieszenie i ułatwienie procesu uzyskania odpowiednich kompetencji przez osoby z ograniczoną mobilnością ruchową, co przełoży się na szybkie podjęcie pracy na stanowisku pracownika biurowego.

W efekcie Innowacja ta zdecydowanie polepszy dostępność do przestrzeni edukacyjnej i możliwości pełnienia ról zawodowych dla osób o ograniczonej możliwości, szczególnie osób mieszkających w miejscach oddalonych od skupisk miejskich.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja jest kierowana do osób niepełnosprawnych i starszych z ograniczoną mobilnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z balkonikami, o kulach oraz osób doświadczających trudności w swobodnym przemieszczaniu się.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Innowacja społeczna EUROEDUKACJA może zostać wdrożona przez podmioty oraz organizacje (w tym fundacje i stowarzyszenia) działające w zakresie udzielania wsparcia edukacyjnego osobom z trudnościami w poruszaniu się. Korzystaniem z Innowacji mogą być również zainteresowane publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Stronę www zawierająca materiały edukacyjne wypracowane w ramach realizowanej innowacji oraz informacje o realizowanym projekcie.
  • Podręcznik z zakresu przygotowania szkoleń z wybranych  mikrokwalifikacji z wykorzystaniem technologii HoloLens.

Kim jesteśmy?

Spółka Eurokreator powstała w 2008 roku w dynamicznie rozwijającej się branży rynku szkoleniowego. Eurokreator tworzy grupa ekspertów w zakresie szkoleń, specjalizujących się w projektach wykorzystujących innowacyjne metody nauczania oraz opracowujących nowe narzędzia szkoleniowe. Spółka wraz z naukowcami UJ opracowała na własne potrzeby innowacje procesowe polegające na doborze interfejsów do ludzkich modalności. Eurokreator s.c. jako firma szkoleniowa posiada Certyfikat Małopolskie Standardy Usług Szkoleniowych i Rozwojowych. W ramach opracowanej przez spółkę strategii rozwojowej do priorytetowych obszarów działalności zaliczono usługi związane ze sferą rozwoju osobistego, podnoszeniem kompetencji, łączeniem biznesu z nauką. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka oferuje na rynku produkty i usługi związane z:

  • innowacyjnymi szkoleniami dla edukacji w przestrzeni iLab Plus,
  • organizacją szkoleń dla biznesu w przestrzeni iLab Plus,
  • wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań multimedialnych w procesach szkoleniowych,
  • projektami ́ naukowo-badawczymi dla edukacji i osób dorosłych,
  • innowacyjnymi rozwiązaniami informatycznymi,
  • organizacją szkoleń i warsztatów dla Liderów, Managerów, Kreatorów oraz Innowatorów przy wykorzystaniu kreatywnej przestrzeni iLab Plus,
  • organizowaniem warsztatów z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,
  • przygotowaniem projektów naukowo – badawczych.

Poza wymiarem biznesowym Eurokreator działa również w sektorze wsparcia osób znajdujących w trudnej sytuacji.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

EUROKREATOR S.C. RAFAŁ KUNASZYK, ANNA KUNASZYK
Adres: ul. Przemysłowa 13/1u,30-701 Kraków
E-mail: rafal.kunaszyk@eurokreator.eu
Adres strony: https://eurokreator.pl/