„DOSTEPNEGOTOWANIE.PL”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Eudajmonia

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Problem społeczny, na który odpowiada Innowacja społeczna pod nazwą DostępneGotowanie.pl to niedostateczny dostęp Osób z niepełnosprawnością do informacji stwarzających szansę na samodzielność i poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych  i ich rodzin. Dzięki dostępnym filmom kulinarnym z zastosowaniem dostępności dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, każda osoba z niepełnosprawnością , która ma dostęp do Internetu będzie mogła nauczyć się gotować. Materiał filmowy uzupełniony jest o zestaw 10 do czytelnych i jasnych przepisów kulinarnych pozwalających samodzielnie lub z niewielką pomocą przygotować posiłki.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami innowacji społecznej są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby głuche i niedosłyszące, a także osoby niedowidzące. Jednak ze względu na wszechstronność projektu jego odbiorcami mogą być również osoby bez jakiejkolwiek niepełnosprawności.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami mogą być wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, stowarzyszenia, podmioty organizujące warsztaty terapeutyczne, rodzice czy asystenci osób z niepełnosprawnością.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Stronę internetową
  • 10 filmów w formie warsztatów kulinarnych
  • 10 przepisów/opisów do filmów w formie opisowej
  • 10 gotowych scenariuszy filmów
  • Instrukcję/metodykę tworzenia filmów

Kim jesteśmy?

Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr.εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha).

Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Nasze projekty i akcje adresujemy do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia.

W swoich działaniach stawiamy na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Trzon Zespołu tworzą osoby z doświadczeniem w konstruowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów społecznych. Grono stałych współpracowników stanowią psycholodzy, doradcy zawodowi, trenerzy aktywności, trenerzy pracy oraz asystenci osób z niepełnosprawnościami.

Włączamy się w działania lobbingowe i rzecznicze. Jesteśmy członkami Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy oraz zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przy MRPiPS. Kreujemy i aktywnie uczestniczymy w działaniach lokalnych.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Eudajmonia

Adres: ul.Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
tel.stacj. (076) 753 91 39
E-mail: biuro@eudajmonia.pl
Adres strony: https://www.eudajmonia.pl/