„Bajeczne ZOO”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Bajkodajnię

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja Bajeczne ZOO autorstwa Bajkodajni dotyczy problemu braku odpowiedniej dostępności przestrzeni publicznej dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Bajeczne ZOO to Innowacja produktowa, zawierająca elementy innowacji edukacyjnej i audiowizualnej. Polega ona na udźwiękowieniu przestrzeni publicznej dla dzieci niewidomych i słabowidzących na przykładzie ścieżki edukacyjnej Warszawskiego ZOO.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja społeczna  Bajeczne ZOO skierowana jest głównie do dzieci niewidomych i słabowidzących. Wdrożenie tej innowacji pozwala dzieciom z dysfunkcją wzroku zapoznać się z atrakcjami i eksponatami warszawskiego ZOO oraz z żyjącymi tam zwierzętami. Odbiorcami innowacji mogą być jednak wszystkie dzieci, które chciałyby poznać nową przestrzeń lepiej i przeżyć poetycką podróż po terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Uniwersalizm zastosowanego rozwiązania pozwala na udostępnianie niemal dowolnych przestrzeni publicznych.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Innowację społeczną mogą wdrażać właściciele lub zarządcy przestrzeni publicznych, tj. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Udźwiękawianymi przestrzeniami mogą być: ogrody zoologiczne, botaniczne, eko-parki, przestrzenie mini-zoo, parki naukowe, parki rozrywki, gospodarstwa agroturystyczne, a także wszystkie różnorodne place zabaw dla dzieci.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

  • Książeczka edukacyjna z wierszykami o zwierzątkach
  • Audiobook do książeczki z wierszykami o zwierzętach
  • Podręcznik testowania i wdrażania innowacji społecznej wraz z metodyką projektowania małej architektury ekologicznych placów zabaw dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz ze scenariuszami warsztatów ekologiczno-kulturowych,
  • Film instruktażowy nagrany podczas warsztatów ekologiczno-kulturowych dla dzieci niewidomych i niedowidzących.

Kim jesteśmy?

Aleksandra Rutkowska

Pracowała w Radzie Sołeckiej Zakrętu, także jako Radna Gminy Wiązowna.

Organizowała i realizowała projekty na rzecz społeczności lokalnej, głównie dzieci i osób chorych i niepełnosprawnych. Jako lider lokalny z sukcesem zrealizowała projekt Mikołajki na sportowo w podobnie działającym programie Lokalnej Grupy Działania NATURA I KULTURA w programie LEADER (PROW na lata 2014-2020). Cały czas pracuje społecznie  jako członek-założyciel Koła Gospodyń Wiejskich w Zakręcie.

Mówi o sobie, że ma gen społecznika, ale jest także skutecznym Project Managerem od lat pracując w sektorze bankowym. Za skuteczność działania otrzymała liczne nagrody, między innymi Medal Europejski, przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club, czy honorową odznakę Związku Banków Polskich.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Aleksandra Rutkowska

e-mail: aleksandrarutkowska@wp.pl lub kontakt@bajkolandia.pl