„AS-App”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez AUTYZM-Startup!

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „AS-App” to portal skupiający usługi specjalistów i instytucji różnych sektorów (prywatny, NGO i państwowy) dla osób z ASD https://as-app.pl/ . Portal ma służyć promocji ofert różnego typu dla osób poszukujących wsparcia w formie usług. W zakresie poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje wiele portali oferujących kompleksową informację. Nowatorstwo portalu „AS-App” polega w tym przypadku na doborze grupy docelowej.
AS-App portal internetowy komunikujący społeczność osób ze spektrum autyzmu (ASD) i ich bliskich ze specjalistami i placówkami oferującymi wsparcie dla tej grupy osób.
Zwiększenie dostępności do wsparcia zostało zrealizowane poprzez:

 • ustrukturyzowany sposób prezentacji ofert;
 • skategoryzowanie podstawowych obszarów wsparcia;
 • filtrowanie wg wybranych cech;
 • częstą aktualizację;
 • równorzędne promowanie ofert płatnych i bezpłatnych;
 • inspirowanie różnorodnością kategorii i obszarów:)

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupa odbiorców to dzieci, młodzież, dorosłe osoby i osoby starsze ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością (w Polsce wg Klasyfikacji ICD-10 będą to zarówno osoby z autyzmem, autyzmem atypowym, jak i Zespołem Aspergera) – zarówno ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością i bez jej orzeczenia

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Potencjalnymi użytkownikami portalu są profesjonaliści specjalizujący się w ASD: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki terapeutyczne, diagnostyczne, medyczne, edukacyjne, kulturalne oraz specjaliści indywidualni (psychoterapeuci, terapeuci, lekarze, nauczyciele, itp.).

 • Rodzice dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD;
 • Rodziny osób z ASD (rodzeństwo, partnerzy, przyjaciele…);
 • Lekarze i terapeuci pierwszego kontaktu (pediatrzy, psychiatrzy, pracownicy pomocy socjalnej, diagności, itp.), kierujący osoby i rodziny podejrzewające spektrum autyzmu na dalszą diagnostykę i/lub terapię.
 • Specjaliści – osoby fizyczne prowadzące działalność medyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, edukacyjną, naukową, aktywizacji zawodowej lub w obszarze czasu wolnego na rzecz osób z ASD i ich rodzin;
 • Placówki – osoby fizyczne prowadzące firmy, organizacje pożytku publicznego i instytucje publiczne działające na rzecz osób ze spektrum autyzmu;
  którzy mogą na portalu umieszczać oferty swoich usług i w ten sposób promować swoją działalność

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • nośnik z dokumentacją informatyczną i kodem portalu;
 • filmy instruktażowe przedstawiające funkcjonalności portalu;

Kim jesteśmy?

AUTYZM-Startup! – miejsce diagnozy i terapii młodzieży i dorosłych osób z ASD skupiające grupę zaprzyjaźnionych specjalistów i self-adwokatów
Angelika Łasocha – pomysłodawczyni, pedagog specjalny, logopeda, trener, od 16 lat związana ze społecznością osób z ASD;
Krzysztof Busłowicz, Marek Madej, Lynn Szrom, Katarzyna Wróbel, Dorota Credo – ekipa projektowa;

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Nasza strona: www.autyzm-startup.pl
e-mail: Angelika.lasocha@autyzm-startup.pl