„ZADOMOWNIK AR”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu
„Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez Radio Rodzina

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „ZADOMOWNIK AR” to metodologia terapii wraz z aplikacją wspierającą osoby
z autyzmem i ich opiekunów/rodziny w terapii, której celem będzie zwiększenie możliwości korzystania tych osób z różnych obszarów życia codziennego. Aplikacja oparta została na technologiach rozszerzonej rzeczywistości, która stanowi obecnie bardzo dynamicznie rozwijający się obszar w świecie cyfrowym. Szeroko zaczyna być wykorzystywana w edukacji, szkoleniach, medycynie, usługach itp. Na świecie są już przykłady wykorzystania tej technologii w terapii osób po udarach mózgu, – jednak w Polsce jest to absolutne novum.
Zadomownik to aplikacja z użyciem technologii rozszerzonej rzeczywistości (aplikacja została podzielona na 2 części: pierwsza aplikacja to podróż komunikacją miejską do lekarza (przystanek-autobus-lekarz), druga aplikacja to przyrządy, które można spotkać w gabinecie lekarskim
Zadomownik to także metodologia terapii – instrukcja wdrażania terapii u grupy odbiorców przez grupę użytkowników

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupa odbiorców to dzieci i młodzież z orzeczeniem autyzmu wysoko funkcjonującego
w wieku 7-18 lat.
Osoby autystyczne to osoby niepełnosprawne zgodnie z definicją WHO, które nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia fizycznego lub psychicznego sprawności. Przyjęto podział skutków choroby na: uszkodzenia, niezdolność i ograniczenie w rolach. Uszkodzenie dotyczy nieprawidłowości budowy i wyglądu ciała oraz funkcji narządów lub układów, niezależnie od przyczyny; oznacza więc zaburzenie na poziomie narządu. Niezdolność odzwierciedla skutki uszkodzenia w wykonywaniu czynności i aktywności danej osoby. Ograniczenia w rolach są zaś następstwami uszkodzenia i niezdolności, które mają wpływ na międzyludzkie interakcje i przystosowanie do otoczenia. Osoby autystyczne odzwierciedlają przede wszystkim ten trzeci skutek niepełnosprawności.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Głównymi użytkownikami innowacji społecznej będą rodzice i opiekunowie osób chorych na autyzm jak również wyspecjalizowani nauczyciele do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym. Z innowacji skorzystać mogą także lekarze leczący dzieci z autyzmem, poradnie specjalistyczne oraz szkoły specjalne.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • aplikacje ZADOMOWNIK – w liczbie 2 sztuk
  • stronę internetową: zadomownik.pl
  • 2 filmy instruktarzowe
  • 2 instrukcje
  • raport z działań

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK jest organizacją pozarządową działającą od 2015 roku. Naszymi obszarami działalności są przede wszystkim:

  • wspieranie edukacji, nauki i kultury osobistej,
  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
  • wspieranie nowoczesnych form edukacji,
  • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych,
  • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji,

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Nasza strona: zadomownik.pl
e-mail: edukacjapraktyczna@gmail.com