„Wsparcie funkcjonowania emocjonalnego osób pracujących
z dziećmi z ASD”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

 

Na czym polega innowacja?

Nasze rozwiązanie polega na wykorzystaniu platformy edukacyjnej w postaci strony internetowej dostępnej dla każdego. Narzędzia do samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego (dla pracowników) znajdują się na ww. platformie. Każdy z zainteresowanych po zalogowaniu ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące jego codziennego samopoczucia, trudności i ogólnego funkcjonowania. Po zakończeniu testu automatycznie zliczana jest punktacja i pokazuje się na ekranie komputera (oraz wysyłany jest na adres mailowy) wynik wraz z interpretacją, jak również wskazane są możliwe do podjęcia kroki. Jest to miejsce do samooceny emocjonalnej nauczycieli/terapeutów pracujących z dziećmi z ASD. Ocena ta dokonywana jest na podstawie specjalnie przygotowanych, zwalidowanych w toku prac projektowych, kwestionariuszy. Dana osoba z otoczenia dziecka niepełnosprawnego może dokonać samooceny oraz uzyskać informacje dotyczące konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź konieczności odwiedzenia specjalisty.

Z drugiej strony jest to duża ilość rzetelnej wiedzy, popartej kierunkowym piśmiennictwem, dotyczącym tematyki funkcjonowania, pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem. Docelowo platforma ma być stale uaktualniana o coraz to nowsze doniesienia naukowe, tak by cały czas podwyższać poziom wiedzy na temat zaburzenia, oraz przede wszystkim przyczynić się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.

Ponadto, produkt końcowy zawiera też mapkę instytucji pomocowych, bezpośrednio związanych, rzetelnie sprawdzonych i zweryfikowanych, mogących realnie pomóc rodzinom po otrzymaniu diagnozy przez ich dziecko. Jest to forma wsparcia informacyjnego, którego w naszych realiach brakuje.

Dla kogo jest innowacja?

Bezpośrednią grupą docelową odbiorców nowego rozwiązania są nauczyciele, terapeuci i inne osoby pracujące z dziećmi z ASD. Grupą użytkowników platformy internetowej wraz z nowo powstałym narzędziem diagnostycznym mają być w założeniu instytucje działające na rzecz dzieci z autyzmem (szkoły, przedszkola, ośrodki rewalidacyjne, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjne), jak również instytucje medyczne (poradnie, gabinety prywatne, zakłady opieki zdrowotnej) zatrudniające, terapeutów, nauczycieli, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, terapeutów zajęciowych oraz inne osoby pracujące z dziećmi
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Autor innowacji

Jesteśmy wykładowcami, terapeutami, naukowcami i praktykami zatrudnionymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z ASD, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD, jak również na rzecz samych dzieci. Posiadamy szerokie kierunkowe wykształcenie, wieloletnie doświadczenia w pracy z dzieckiem, oraz jego otoczeniem.