„W punkt”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Laboratorium Marzeń

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna „W punkt” to aplikacja mobilna wraz z uzupełnieniem w postaci portalu internetowego i infolinii/telefonu zaufania.

Celem głównym wprowadzanej innowacji jest zwiększenie dostępu do wiedzy na temat postępowania w leczeniu osób niepełnosprawnych już od dnia narodzin. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie kompleksowego procesu wsparcia w formie stworzonego portalu internetowego oraz aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Projekt „W punkt” pozwoli na znalezienie odpowiedniego dla danej osoby wsparcia i może zapewnić szybki dostęp do dotychczas rozproszonych w Polsce usług i informacji dla osób z niepełnosprawnościami: medycznych (diagnostycznych i terapeutycznych), prawnych, socjalnych, społecznych, psychologicznych/psychoterapeutycznych czy edukacyjnych.

Kompleksowe wsparcie już na samym początku – w momencie opuszczenia szpitala lub uzyskania diagnozy- pozwoli na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do rozpoczęcia procesu terapeutycznego czy uzyskania ostatecznej diagnozy.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupę odbiorców projektu systemowego wsparcia stanowią osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i/lub sprzężoną zarówno dzieci jak i dorośli oraz ich rodziny.

Wśród schorzeń wymienić należy:

 • wcześniactwo,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • schorzenia genetyczne (między innymi zespół Downa)
 • metaboliczne,
 • rzadkie schorzenia,
 • spektrum autyzmu,
 • zespół Aspergera i inne.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Docelowa grupa użytkowników obejmuje przede wszystkim rodziny osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkową grupę stanowią specjaliści i profesjonaliści: nauczyciele, pracownicy socjalni, terapeuci, pedagodzy specjalni a także studenci Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, studiów podyplomowych wszystkich kierunków związanych z opieką i terapią dziecka z niepełnosprawnością, pracownicy placówek edukacyjnych, świetlic socjoterapeutycznych itp.

Kolejną grupą użytkowników będą specjaliści pierwszego kontaktu, którzy kierują osoby z niepełnosprawnością do odpowiadających ich potrzebom miejsc: doradcy i konsultanci, diagności, lekarze pierwszego kontaktu, itp. Portal wspomógłby ich pracę poprzez szybki i łatwy sposób wyszukiwania informacji lub  odesłanie ich do samego portalu.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • Aplikację ułatwiającą prowadzenie procesu terapeutyczno – diagnostycznego,
 • Portal internetowy dedykowany osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom,
 • Telefon zaufania,
 • Skrypt – „Dobre praktyki wspierania rodzin z niepełnosprawnością na bazie doświadczeń z prowadzeniem telefonu zaufania/infolinii oraz grup wsparcia”,
 • Raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją, której celem jest objęcie opieką rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Mamy świadomość, że dzieci te po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych borykają się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi, często potrzebując wielospecjalistycznego wparcia przez całe swoje życie. Wiemy też, że wsparcia potrzebują także ich rodziny. Dbamy nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną dla dziecka, ale zapewniamy wsparcie dla całego systemu rodzinnego. Uważamy, że rodzina to całość i jako taka w całości zasługuje na pomoc. Swoje działania realizujemy przez regularne warsztaty dla rodziców, turnusy rehabilitacyjne, grupy wsparcia, organizację imprez integracyjnych, pikników, balików, zajęć rozwijających pasje i zainteresowania, organizację i udział w konferencjach. W ramach programu Dostępność plus opracowujemy kompleksowy model organizacji zajęć dodatkowych dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiający szerszy dostęp do tego typu aktywności. Wszystkie nasze działania dedykowane są właśnie tym osobom. Na nasze wydarzenia chętnie przychodzą osoby zdrowe, co sprzyja integracji i zmniejsza wykluczenie społeczne. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu opieki medycznej i rehabilitacji, osoby tworzące fundację na co dzień pracują z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Laboratorium Marzeń
Adres:
Przyjaźni 24, 61-686 Poznań
Adres strony: www.laboratoriummarzen.pl