„Stomatologia bez barier – adaptacja i kwalifikacja pacjentów z niepełnosprawnością”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Razem na 103“

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Głównym celem innowacji społecznej jest poprawa dostępności do opieki stomatologicznej dla dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez adaptację i określenie zasad kwalifikacji do profilaktyki i zabiegów leczniczych już w miejscu edukacji. Cel zrealizowano poprzez stworzenie nowego modelu opartego na materiałach opracowanych w projekcie, a służących do przygotowania uczniów szkół specjalnych do wizyty w gabinecie stomatologicznym. Pomimo dużej wagi problemu, którego dotyczy oraz znaczącej liczby potencjalnych odbiorców i interesariuszy podobne rozwiązanie nie zostało dotąd w Polsce wdrożone.

W ramach Projektu opracowano model przeprowadzania, w warunkach szkolnych, sesji adaptacyjnej do wizyty w gabinecie stomatologicznym. Zaaranżowano mobilne stanowisko stomatologiczne (fotel, lampa, drobny sprzęt dentystyczny, środki ochrony osobistej, a także środki do dezynfekcji). Opracowany model umożliwia wstępną kwalifikację oraz adaptację uczniów do procedur stomatologicznych w dobrze znanych warunkach szkoły, przy współudziale osób z codziennego otoczenia ucznia (pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki). Innowacyjnym elementem Projektu, oprócz działań adaptacyjnych, jest przekazanie informacji o stomatologicznych potrzebach profilaktycznych i leczniczych przez lekarza stomatologa w „Paszporcie dentystycznym stanu zdrowia jamy ustnej“ i skierowanie pacjenta do określonej jednostki medycznej.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja dedykowana jest uczniom z niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami i/lub chorobami przewlekłymi objętym edukacją w szkołach specjalnych

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Z innowacji „Stomatologia bez barier – adaptacja i kwalifikacja pacjentów z niepełnosprawnością” mogą skorzystać przede wszystkim uczestnicy procesu edukacyjnego: nauczyciele, personel pomocniczy w szkole, pielęgniarka, opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem w placówkach nauczania i wychowania, a także: rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracownicy i opiekunowie w placówkach opiekuńczych oraz pomocy społecznej. Docelowo skorzystają z niej również studenci uczelni medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym (w przyszłości lekarze stomatolodzy),

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • instrukcję nowej metody dla użytkowników („Algorytm przygotowania i realizacji sesji adaptacyjnej ucznia do gabinetu stomatologicznego“),
 • propozycję ulotki informującej rodzica/opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z wizyty adaptacyjnej dziecka do badania stomatologicznego w szkole,
 • propozycję listu, indywidualnie skierowanego do każdego rodzica/opiekuna prawnego, informującego o możliwości skorzystania z wizyty adaptacyjnej dziecka do badania stomatologicznego w szkole,
 • wzór dokumentu zgody rodzica/opiekuna prawnego na adaptację i badanie,
 • wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
 • dokument rejestrujący stan zdrowia jamy ustnej dziecka oraz zawierający sugestie odnoszące się do stosowanych metod komunikacji i ograniczania lęku „Paszport dentystyczny stanu zdrowia jamy ustnej”,
 • wzór karty badania dentystycznego,
 • wzór check listy do adaptacji pacjenta (lista czynności do przeprowadzenia podczas adaptacji pacjenta do badania stomatologicznego),
 • 4 proponowane wzory scenariuszy sesji adaptacyjnej uwzględniających stopień niepełnosprawności intelektualnej ucznia,
 • opis zadań dedykowanych osobom realizującym testowaną metodę,
 • wzór karty – specyfikacji wyposażenia.

Kim jesteśmy?

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103“ przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, reprezentowana przez mgr Lidię Wojsznis (Fundatora Fundacji oraz Dyrektora ZSS nr 103) – oligofrenopedagoga i psychologa; posiadającego doświadczenie w tworzeniu i realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć społecznych, koncepcji i inicjatyw ukierunkowanych na środowisko osób niepełnosprawnych.

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; od wielu lat obejmująca opieką stomatologiczną osoby ze specjalnymi potrzebami leczniczymi; była twórcą i koordynatorem oraz głównym realizatorem ogólnopolskich i lokalnych programów zdrowotnych, w tym ekspertyzy MZ, także poświęconych osobom z niepełnosprawnością; autorka publikacji naukowych o tej tematyce.

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth – kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prowadzi działalność leczniczą w populacji pacjentów z niepełnosprawnością oraz przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi, w tym chorobami rzadkimi; odbyła staże naukowe i kliniczne w tym zakresie w kilku ośrodkach i uniwersytetach medycznych w Europie
(m. in. w Finlandii, Francji, Norwegii); brała udział w tworzeniu i realizacji licznych programów zdrowotnych, głównie skierowanych do osób z niepełnosprawnością, w tym także Special Olympics Special Smiles podczas Olimpiad Specjalnych; autorka publikacji naukowych dotyczących problemów stomatologicznych tej populacji pacjentów.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Razem na 103”
Adres: ul. Kanclerska 31-33, 60-327 Poznań
e-mail: fundacjazss103@gmail.com

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth
Zakład Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres:ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
e-mail: karolinagerreth@poczta.onet.pl