„Sąsiad Potrafi”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Sąsiad Potrafi” ma na celu zwiększenie dostępności świata zewnętrznego dla osób starszych z ograniczoną percepcją – z chorobami otępiennymi poprzez opracowanie modelu/metodologii budowania lokalnych środowisk przyjaznych osobom z chorobami otępiennymi i jego wdrożenie do praktycznego stosowania. Pomysłodawcy na pierwszych miejscu podnoszą efekt redukcji stygmatyzacji osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów oraz wzmocnienie poczucia ich własnej wartości. Jednak efekt, o którym mowa, zwiększy możliwości tej grupy w zakresie korzystania w środowisku lokalnym z takich obszarów jak handel, usługi, życie kulturalne.
„Sąsiad Potrafi” to metoda budowania świadomej społeczności lokalnej, w której osoby z chorobami otępiennymi i ich opiekunowie są wspierani i włączani w jej codzienne życie.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie skierowana jest do osób starszych o zaburzonej percepcji, a dokładniej chorych na choroby neurodegeneracyjne. Pośrednio może ona służyć także opiekunom rodzinnym osób z chorobami otępiennymi oraz opiekunom instytucjonalnym.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Z innowacji skorzystać mogą przede wszystkim członkowie rodzin chorych, a także ich sąsiedzi i znajomi. Do grupy potencjalnych użytkowników zaliczyć można także: właścicieli punktów usługowych, pracowników instytucji pomocowych (MOPS, GOPS, OPS, domy opieki), terapeutów zajęciowych aktywizujący osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz opiekunów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (zarówno prywatnych, jak i związanych z państwowymi instytucjami pomocowymi. Może ona również okazać się przydatna lokalnym liderom społecznym, samorządom, wolontariuszom, czy podmiotom, które chcą wspierać godne i aktywne życie współmieszkańców doświadczonych chorobą otępienną

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik „Sąsiad potrafi”
  • komunikatory graficzne projektu:
  1. Logotyp 100 mm w 2 wersjach graficznych,
  2. Logotyp 300 mm w 2 wersjach graficznych,
  3. Rollup w 2 wersjach graficznych.

(Do bezpłatnego pobrania na stronie: www.wyspypamieci.com/sasiad-potrafi/)

Kim jesteśmy?

Wyspy Pamięci tworzą osoby związane z organizacją opieki dla osób z chorobami otępiennymi i ich rodzin. Mają na celu propagowanie dobrych praktyk w relacjach chory –> opiekun wiodący –> pozostali uczestnicy procesu opieki oraz przekuwanie doświadczenia i wiedzy w kreatywne formy wsparcia jak najwyższej jakości życia chorych i ich bliskich.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Nasza strona:
www.wyspypamieci.com.pl