„Retromania”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
„Remedium” Impresariat Artystyczny Marek Lewandowski

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Retromania to projekt innowacji społecznej polegający na stworzeniu modelu organizacji koncertów i wydarzeń artystycznych w formie online, zapewniający dwustronny kontakt artystów z widzami z możliwością interakcji na żywo.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupa docelowa, do której skierowana jest innowacja to osoby starsze o ograniczonej mobilności i percepcji, przebywające na co dzień w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych.

Osoby przebywające w takich placówkach w sposób naturalny zostają odcięte od możliwości codziennego korzystania z oferty kulturalnej na żywo, takiej jak: koncerty, przestawienia, pokazy artystyczne. W części domów opieki organizowane były pewne występy artystyczne i spotkania z twórcami, ale w obliczu niepewnej sytuacji pandemicznej organizacja tego typu spotkań jest znacząco utrudniona a okresowo niemożliwa.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupą docelową użytkowników innowacji są zakłady stacjonarnej pomocy społecznej, których według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie całego kraju działało 1831. Przebywało w nich 113,1 tys. mieszkańców, w tym 53,3 tys. kobiet.

Obok sektora państwowego rośnie stale liczba prywatnych placówek opieki całodobowej. Szacuje się, że obecnie jest to ok. 700 takich ośrodków. To kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik opisujący metodykę,
  • Film instruktażowy stanowiący instrukcję dla przyszłych użytkowników.
  • Materiały potrzebne do stworzenia strony/portalu internetowego oraz profilu na Facebooku i YouTube.

Kim jesteśmy?

Marek Lewandowski – absolwent Szkoły Muzycznej I i II-go stopnia, a następnie PWSM w Łodzi na kierunku Zasady Muzyki i Kompozycji. Czynny pianista studyjny i estradowy, wiceprezes Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego „Ocalić od Zapomnienia”, z pieczą nad poziomem artystycznym koncertów i innych wydarzeń związanych z kulturą.

Uczestnik projektu Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych skierowanego do seniorów i osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny z utrudnionym dostępem do instytucji i atrakcji kulturalnych (Program ten uzyskał dofinansowanie z MKiDN).

Autor autorskiego programu słowno-muzyczny pt. „Muzyka Filmowa“. (Program uzyskał uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało autorowi 3- miesięczne stypendium w ramach programu „Kultura w Sieci” [na chwilę obecną program liczy 1500 oglądających]).

W ramach współpracy z Łódzkim Domem Kultury, współorganizator koncertów przekazywanych online, m.in. Noc Św. Jana na Tarasach ŁDK (24.04.2020 r.), koncert charytatywny „Gramy dla Stana Borysa” (02.09.2020r.)

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

„Remedium” Impresariat Artystyczny Marek Lewandowski
Adres:
Legionów 93/95, 91-072 Łódź
E-mail: estrada.koncerty@gmail.com
Adres strony: http://retromaniaprojekt.pl