„Poród Głuchej kobiety”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
„DREWS” Agnieszka Drews

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Projekt: „Poród Głuchej kobiety” to platforma edukacyjna z tutorialem dla głuchej kobiety, dotyczącym przebiegu porodu, od rozpoczęcia akcji porodowej, po samo rozwiązanie – http://porodgluchej.pl/ . Projekt ma charakter innowacyjny oraz edukacyjny. Priorytetem projektu zwiększenie świadomości głuchej pacjentki oraz jej bezpieczeństwa w sytuacji porodu. Projekt również zakłada zniwelowanie niepożądanych komplikacji położniczych, zagrażających życiu i zdrowiu głuchych pacjentek oraz ich potomstwa. Rozwiązanie charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem innowacyjności. Pomimo dużej wagi problemu, którego dotyczy oraz znaczącej liczby potencjalnych odbiorców i interesariuszy podobne rozwiązanie nie zostało dotąd w Polsce wdrożone, co pozwala uznać oceniane rozwiązanie za pionierskie.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami bezpośrednimi projektu „Poród Głuchej kobiety” są kobiety w wieku rozrodczym – pomiędzy 15 a 49 rokiem życia, z niepełnosprawnością tj. g/Głuche (od urodzenia, bądź takie które straciły słuch w okresie prelingwalnym, czyli przed nabyciem języka fonicznego) oraz słabosłyszące ze znacznym ubytkiem słuchu, posługujące się polskim językiem migowym.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Z rozwiązania może także skorzystać personel medyczny, członkowie rodzin i opiekunowie g/Głuchych pacjentek, wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych dla g/Głuchych, tłumacze PJM, jak również inne kobiety chcące poszerzyć swoja wiedze i lepiej przygotować się do porodu.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • portal internetowy z tutorialem (materiałem szkoleniowym przygotowanym w formie tekstowej i filmów wideo) dotyczącym przebiegu porodu, od rozpoczęcia akcji porodowej po samo rozwiązanie, zawierającego cztery główne zakładki tematyczne (przebieg porodu, kompetencje personelu medycznego biorącego udział w udzielanym świadczeniu, możliwe stosowane procedury, najczęściej występujące komplikacje);
  • zestaw filmów z tłumaczeniem treści materiału edukacyjnego na PJM;
  • wzór broszury informacyjnej z kodami QR;
  • raport z przygotowania i testowania innowacji pt. Poród Głuchej kobiety.

Kim jesteśmy?

„DREWS” Agnieszka Drews prowadzi działalność w zakresie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem ginekologii i położnictwa, dbając także o pacjentki z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zrealizowała m.in. – pierwszy w Polsce Punkt Profilaktyki Intymnej w ramach programu „Poznań wspiera kobiety”, oferujący bezpłatne usługi ginekologiczne dla poznanianek czy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego z Oddziałem Dziennym dla kobiet w okresie okołoporodowym.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Agnieszka Drews
e-mail: agnieszkadrews2@gmail.com
tel. : 733 404 405