„Mobile Inteligent
Security System – MISS”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Projekt ST4RK

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Mobile Inteligent Security System – MISS” oparta jest na kompleksowym monitoringu otoczenia osób starszych oraz zdalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i nieprzewidzianych. Poprzez budowanie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych uzyskana ma być ich większą skłonność do wychodzenia z domu i korzystania z przestrzeni publicznej. Pomysłodawca wykorzystuje dostępne rozwiązania techniczne do budowy kompleksowego systemu ochrony i monitoringu. To właśnie jest stanowi o innowacyjności pomysłu.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami „Mobile Inteligent Security System – MISS” są mieszkający samotnie Seniorzy o obniżonej percepcji

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami rozwiązania MISS mogą zatem być:

 1. Opiekunowie i członkowie rodzin Seniorów chcący sprawować nad nimi zdalną opiekę,
 2. Instytucje publiczne świadczące usługi opiekuńcze,
 3. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i Seniorów,

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • Podręcznik składający się z:
  a) Pełnej specyfikacji technicznej naszej innowacji (MISS) wraz z instrukcją montażu, która pozwoli na zaimplementowanie całego systemu w wybranej lokalizacji.
  b) Procedur testowych, które należy przeprowadzić przed uruchomieniem systemu MISS.
  c) Opisu – instrukcji użytkowania systemu MISS adresowanej do opiekuna Seniora
  d) Dokumentacji zdjęciowej prototypu instalacji stworzonego podczas wdrażania innowacji
 • Film instruktażowo – informacyjny
 • Funkcjonujący portal internetowy pozwalający na podłączenie do niego kolejnych systemów zdalnej opieki opracowany z uwzględnieniem wszystkich standardów dostępności. Do portalu dodatkowo przekazane zostaną:
  a) Kod źródłowy na nośniku CD/DVD w liczbie jednej kopii.
  b) Film – instrukcja, przedstawienie działania strony internetowej oraz jej funkcjonalności
  c) Specyfikacja techniczna, wymagania dotyczące warunków sprzętowych, szczególne umiejętności koniecznych do zainstalowania/obsługi produktu
 • Oprogramowanie (system IT) pozwalające na łączne funkcjonowanie infrastruktury zamontowanej w domu Seniora oraz portalu internetowego.

Kim jesteśmy?

W skład grupy nieformalnej „Projekt ST4RK” wchodzą:
Konrad Schroeder – z zamiłowania i wykształcenia, a także wykonywanego zawodu psycholog społeczny. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami rozwojowymi. Zainspirowany rodzinnymi doświadczeniami opieki nad Seniorami rodu zainicjował pomysł wykorzystania technologii do zwiększenia ich bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie ograniczeń jakie posiada m.in. tradycyjny telefon stacjonarny.
Paweł Polak – z wyksztalcenia socjolog. Zawodowo związany jest między innymi z tematyką dostosowywania serwisów internetowych i systemów teleinformatycznych dla szerokiego grona odbiorców, które są zgodne z zaleceniami WCAG. Prywatnie przez okres 10 lat zajmował się osobą niepełnosprawną. Wielokrotnie spotykał się z utrudnieniami dotyczącymi funkcjonowania osób chorych oraz Seniorów w przestrzeni publicznej.
Seweryn Pietrucha – specjalista rozwiązań internetowych oraz wirtualnej rzeczywistości. Od 13 lat związany z technologią wideo i foto w internecie. Menedżer i lider projektów wymagających wiedzy i kontaktów z różnych dziedzin świata nauki i biznesu.
Krzysztof Zarębski – praktyk w zakresie wdrożeń nowych technologii jako usprawnień życia codziennego. Prywatnie przez wiele lat opiekował się wraz z rodziną Seniorką Rodu.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Konrad:
e-mail: schroeder.trener@gmail.com