„Inkubator Pasji”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Laboratorium Marzeń

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie „Inkubator Pasji” polega na integracji zajęć sportowych i artystycznych oraz ich metodyce nakierowanej na włączeniu społecznym uczestników zajęć, w opozycji do orientacji na indywidualne wyniki i osiągnięcia. W ramach Innowacji opracowano kompleksowy model organizacji i prowadzenia zajęć dodatkowych – sportowych i artystycznych w formie podręcznika, wzbogacony o system motywacyjny dla uczestników zajęć oraz oznaczenie specjalnymi naklejkami miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością w celu zwiększenia dostępności zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.
Innowacja społeczna „Inkubator Pasji” polega na opracowaniu i przetestowaniu:

 1. kompleksowego modelu organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, artystycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w postaci podręcznika
 2. systemu motywacyjnego dla uczestników zajęć dodatkowych
 3. zwiększenia dostępności zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży przez oznaczenie miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością specjalnym identyfikatorem/naklejką.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą odbiorców projektu Inkubator Pasji są dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i/lub sprzężoną.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupą docelową użytkowników modelu organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci
z niepełnosprawnościami i są: placówki kulturalno – oświatowe, przedszkola i szkoły specjalne
i integracyjne, kluby sportowe, szkoły tańca itp.
Grupę docelową projektu „Inkubator Pasji“ stanowili:

 1. Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami
 2. Szkoły specjalne (w skali kraju ponad 1800 placówek) i integracyjne (ponad 6500 placówek), w szczególności nauczyciele wychowania fizycznego, muzyki, plastyki
 3. Kluby sportowe, szkółki sportowe (ponad 6000 w skali kraju)
 4. Ogniska muzyczne, szkoły tańca, inne placówki prowadzące działalność w zakresie organizacji zajęć artystycznych dla dzieci itp.
 5. Domy kultury, placówki kulturalno – oświatowe (ponad 4200 placówek w skali kraju),
 6. Ośrodki rehabilitacyjne państwowe i prywatne,
 7. Studenci uczelni wyższych na kierunkach związanych z opieką/ rehabilitacją/terapią/edukacją osób niepełnosprawnych
 8. Uczniowie i osoby uczestniczące w projekcie w ramach wolontariatu

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • Podręcznik opisujący model organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Książeczkę motywacyjną wraz z instrukcją
 • Kwestionariusz kwalifikacji dzieci z niepełnosprawnościami do zajęć dodatkowych
 • Wzór umowy dla trenerów,
 • Wzór mowy dla uczestników projektu,
 • Wzór umowy dla właścicieli obiektu,
 • Formularz pozyskania danych osobowych,

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Dbamy nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną dla dziecka, ale także zapewniamy wsparcie dla całego systemu rodzinnego. Swoje działania realizujemy przez regularne warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, turnusy rehabilitacyjne, grupy wsparcia, organizację imprez integracyjnych, pikników, balików karnawałowych, zajęć rozwijających pasje i zainteresowania, organizację i udział w konferencjach, organizację targów edukacyjno – terapeutycznych. Nasze wydarzenia wielokrotnie objęte były patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Poznania i Marszałka województwa wielkopolskiego.
Docenieniem naszej pracy było przyznanie w 2020 roku prestiżowej nagrody Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa oraz wyróżnienia w kategorii Inicjator Nowatorski na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową – Inicjatory 2019

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

e-mail: joanna@laboratoriummarzen.pl
e-mail: jolanta@laboratoriummarzen.pl