„Infokiosk dla osób niepełnosprawnych”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna „Infokiosk dla osób niepełnosprawnych”  stara się rozwiązać problem, jakim jest utrudniony dostęp do treści o tematyce przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. W analizach eksperckich wymienianych jest szereg wad i obciążeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce, które skutkują jego nieskutecznością i nieefektywnością (w tym m.in. brak systemowej pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej, brak indywidualizacji i kompleksowości wsparcia, rozproszenie informacji pomiędzy instytucjami).

Innowacja gromadzi w jednym miejscu (na stronie internetowej) treści przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – jest swoistą „bazą wiedzy”, do której każdy zainteresowany może mieć dostęp. Treści te można przeglądać czy to z poziomu swojego urządzenia z dostępem do Internetu, czy też z braku takich możliwości poprzez urządzenie (infokiosk/ infomat) dostosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, ustawiony w miejscu publicznym.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja kierowana jest do osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności: niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, niedosłyszących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim, które poszukują konkretnych informacji dotyczących niepełnosprawności, chcą się zapoznać z aktualnymi ogłoszeniami na rynku pracy i znaleźć pracę, skorzystać z poradnictwa specjalistycznego bądź zapoznać się z ofertą kulturalną i rekreacyjno-sportową miasta, dedykowaną z myślą o tej grupie społecznej.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie mogą zastosować m.in.: ośrodki pomocy społecznej, urzędy miejskie/ gminne, fundacje/ stowarzyszenia/ organizacje pożytku publicznego działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Z Innowacji może też skorzystać otoczenie osób niepełnosprawnych (rodzina/znajomi itp.)

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • instrukcję obsługi innowacji,
  • materiały niezbędne do stworzenia strony internetowej,
  • raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Bielsko-Biała, działającą w jego granicach administracyjnych. Przedmiotem działalności podstawowej Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W Dziale Projektów i Programów Społecznych są pisane, a następnie realizowane projekty społeczne.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ulica Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 49 95 650
Adres strony: https://www.mops.bielsko.pl/