„Generator dostępności – łatwy tekst – ETR”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Firmę Nautil

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna Generator dostępności – łatwy tekst – ETR to serwis internetowy umożliwiający tworzenie tekstów łatwych do czytania oraz tekstów dostępnych. Utworzone przy jego pomocy dokumenty będą mogły być wykorzystane zarówno w internecie jak i w innych miejscach. Dzięki Innowacji osoby niepełnosprawne otrzymają zrozumiały dla siebie tekst, z którego dowiedzą się gdzie mogą znaleźć pomoc oraz dowiedzą się więcej o siedzibie instytucji korzystając  z tekstu, który będzie dla nich czytelny. Z innowacji mogą skorzystać również osoby starsze, niedowidzące, jak i osoby o niższym poziomie wykształcenia.  Koordynatorzy dostępności i osoby tworzące informacje otrzymują narzędzie do łatwego przygotowania dostępnych zaproszeń, tekstów ETR, plakatów itp. a także do oceny trudności dowolnego tekstu.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja kierowana jest pośrednio do osób niepełnosprawnych, obcokrajowców, osób starszych a także bezpośrednio do osób przygotowujących treści m.in. koordynatorów dostępności, urzędników, osoby pracujące w stowarzyszeniach fundacjach itp.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Innowację mogą wdrażać osoby pracujące w stowarzyszeniach fundacjach, firmy, instytucje publiczne.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

  • Aplikację wspierającą tworzenie tekstów łatwych do czytania – Generator tekstu łatwego do czytania w formie dostępnej aplikacji webowej.
  • Instrukcję obsługi aplikacji
  • Film instruktażowy

Kim jesteśmy?

Firma Nautil ma kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu dostępnych stron. Zajmujemy się zarówno budową stron jak i ich audytem oraz doradztwem w tych kwestiach.

Współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi i staramy się angażować w pomoc środowisku. Widzimy bardzo dużą wartość w udostępnianiu materiałów cyfrowych i tym samym większej samodzielności osób nie tylko niepełnosprawnych, ale i starszych.

Nasz zespół składa się z 8 osób w tym osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na dotychczasowe nasze doświadczenia inżynierskie (https://www.linkedin.com/in/leszek-chojnicki-78249728/?originalSubdomain=pl) chcielibyśmy rozwiązać jeden z problemów cyfrowych instytucji, które powinny umieścić tekst ETR(Tekst łatwy do czytania i zrozumienia). Aktualnie w Polsce jak i za granicą nie ma generatora, który ułatwiałby

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Nautil – Leszek Chojnicki

Adres: Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo
tel. 507 140 847
tel. 530 262 005
E-mail: biuro@nautil.pl, leszek.chojnicki@nautil.pl
Adres strony: https://nautil.pl/