„Angielski nie ma wieku”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Radosława Jastrzębskiego i Dariusza Zborowskiego

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna pt. Angielski nie ma wieku polega na opracowaniu i przetestowaniu nowego podręcznika oraz narzędzi wspierających (nagrania audio) w nauczaniu stacjonarnym i online, jak również stworzeniu Metodyki nauczania dla osób prowadzących zajęcia języka angielskiego dla osób starszych z ograniczoną percepcją.

Innowacja dedykowana jest osobom starszym z ograniczoną percepcją. Innowacja znacząco przyczyni się również do poprawienia komfortu życia osób o ograniczonej percepcji, które dodatkowo mają ograniczoną mobilność.

Na polskim rynku brakuje podręczników dostosowanych do potrzeb osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności. Podstawowym celem istniejących obecnie podręczników jest przygotowanie użytkowników do określonego rodzaju testów kompetencyjnych. Z tego względu, podręczniki te zawierają wyszukane konstrukcje gramatyczne i określonego rodzaju słownictwo. Ani jedno, ani drugie nie jest niezbędne do skutecznego prowadzenia konwersacji w codziennych sytuacjach społecznych. Co więcej, obecność takich konstrukcji może sprawiać wrażenie, że język angielski jest niezwykle skomplikowany, a to niewątpliwie zniechęca osoby starsze o ograniczonej percepcji do podjęcia trudu nauki oraz, co istotniejsze, swobodnego używania wyuczonego języka w sytuacjach społecznych. Problem ten jest dodatkowo potęgowany, ponieważ w życiu codziennym obcokrajowcy (zwłaszcza ci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym) nie używają tak skomplikowanych konstrukcji czy wyszukanego słownictwa. W związku z tym, osoby starsze o ograniczonej percepcji, w momencie kontaktu z obcokrajowcem, czy to podczas samodzielnego wyjazdu zagranicznego, czy konwersacji z nowo poznaną osobą narażone są na niepotrzebny stres wynikający z faktu, iż posiadany przez nich zasób słownictwa czy znajomość struktur gramatycznych nie będą zrozumiane przez obcokrajowców, a zatem okażą się nieprzydatne. Stres ten dodatkowo potęguje trudność w zrozumieniu akcentu niektórych obcokrajowców, który okazuje się diametralnie różny od pamiętanego z nagrań stanowiących część kursu językowego.

Dodatkowym problemem w nauce języków obcych przez osoby starsze o ograniczonej percepcji jest zbyt szybkie tempo pracy oraz niewystarczająca liczba powtórzeń, przy wspomnianym już nieadekwatnym do zwyczajowych czynności społecznych zasobie słownictwa i konstrukcji gramatycznych które znajdują się w standardowych materiałach edukacyjnych.

Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na samoocenę osób starszych o ograniczonej percepcji oraz ich poczucie bezpieczeństwa, co w efekcie wpływa dramatycznie na pewność siebie utrudniając swobodną komunikację w języku obcym, w szczególności gdy osoba ta nie jest do końca samodzielna przez ograniczoną mobilność. Dodatkowo, należy pamiętać, że w młodości osoby te nabywały kompetencje językowe w zakresie innych języków (głównie języka rosyjskiego) i innej formy nauczania (tj. niepozwalającej na swobodne budowanie wypowiedzi). Z językiem angielskim osoby te zetknęły się w wieku dorosłym, co znacząco ograniczyło ich możliwości poznawcze w zakresie nauki, ale również postawiło je w sytuacji, w której czują się zobligowane do stawania w szranki z osobami znacznie młodszymi od siebie, a zatem nieobciążonymi problemami poznawczymi i ograniczeniami natury psychologicznej.
Złagodzenie zaistniałego problemu pozwoli osobom starszym o ograniczonej percepcji nabyć wiedzę z zakresu języka angielskiego w tempie dostosowanym do ich możliwości poznawczych oraz w sposób inspirujący ich do pogłębiania wiedzy. Pozwoli też – poprzez odcięcie się od standardowych testów kompetencyjnych – na skupienie się na konstrukcjach gramatycznych i słownictwie maksymalnie użytecznych w sytuacjach społecznych, w których osoby będą faktycznie uczestniczyć.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelowych odbiorców tworzonej innowacji społecznej są osoby starsze o ograniczonej percepcji chcące rozwinąć umiejętności z zakresu języka angielskiego

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Podstawową grupą użytkowników innowacji są nauczyciele i lektorzy języka angielskiego pracujący zarówno w szkołach językowych, na Uniwersytetach Trzeciego Wieku jak i indywidualnie.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik
  • Nagrania audio
  • Metodykę nauczania dla osób prowadzących zajęcia z języka angielskiego dla osób starszych z ograniczoną percepcją

Kim jesteśmy?

Radosław Jastrzębski: absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska), 20 lat doświadczenia zawodowego w nauczaniu j. angielskiego (wszystkie grupy wiekowe, w tym 60+)

Dariusz Zborowski: absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska), 25 lat doświadczenia zawodowego w nauczaniu j. angielskiego (wszystkie grupy wiekowe, w tym 60+)

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Radosław Jastrzębski
E-mail:
Radek.jastrzebski@onet.pl

Dariusz Zborowski
E-mail:
dzborowski@gmail.com