„Aktywny senior – oceń swoje zdolności poznawcze”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Annę Kluzik i Wojciecha Strzeleckiego

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Aktywny senior – oceń swoje zdolności poznawcze” opiera się na opracowaniu narzędzia przesiewowego, które będzie udostępnione w formie aplikacji (gry) na tablet/telefon. Jak wspomina sam Pomysłodawca istnieją narzędzia tego typu, jednak problem stanowi ich dostępność oraz brak podstaw naukowych, przez co nie mogą one być wsparciem w diagnozowaniu stanu zdrowia. .Pomysł wychodzi poza dotychczasowe sposoby badań diagnostycznych. Jest to nowatorskie w skali kraju narzędzie przesiewowe, które miałoby oceniać funkcjonowanie seniorów w zakresie podstawowych funkcji poznawczych.
Celem głównym Projektu było stworzenie aplikacji oceniającej funkcje poznawcze. Nowopowstałe narzędzie ma charakter przesiewowy, czyli daje możliwość wskazania czy i w jakim stopniu osoby w okresie dorosłości późnej mają te procesy zaburzone w odniesieniu do norm stosownych dla wieku.
Ma charakter prostej gry (na tablet lub telefon) z kilkoma zadaniami do wykonania typu: memo, klasyfikacja do grup, spostrzeganie różnic wielkości itp.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupę odbiorców będą stanowiły osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji – szczególnie o zaburzonej percepcji, po 60 roku życia, u których w naturalny sposób występują zaburzenia poznawcze, ale istotnym problemem jest nasilenie tego procesu następujące w czasie oraz stwierdzenie ewentualnego nałożenia się nasilającego je procesu chorobowego.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupę użytkowników stanowią członkowie rodzin, lekarze POZ, geriatrzy, pielęgniarki środowiskowe i poradni POZ, fizjoterapeuci, opiekunowie w klubach seniora, stowarzyszeniach zajmujących się seniorami o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • aplikację,
  • dostęp do wyników wskazanych według norm,
  • wstępną interpretację wyników,
  • instrukcję dla użytkowników.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy małą, dwuosobową grupą nieformalną z wielkimi pomysłami w głowie: psycholog
i anestezjolog.
Jako pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu współpracujemy od 5 lat naukowo: zajmujemy się zaburzeniami funkcji poznawczych, muzykoterapią i nowymi formami wsparcia pacjentów podczas znieczuleń regionalnych, kiedy głowa nie śpi i myśli.
dr Anna Kluzik – anestezjolog
dr Wojciech Strzelecki – psycholog, muzykoterapeuta

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Anna Kluzik
e-mail: kluzik.anna@spsk2.pl
Wojciech Strzelecki
e-mail: wojciech.strzelecki@interia.pl