„SYFONOFORY”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Marka Kozerę

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja SYFONOFORY to metoda proaktywnego oglądania wyświetlanych eksponatów sztuki i dóbr kultury w galeriach/muzeach przez osoby słabowidzące. Celem projektu było rozwiązanie problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej muzeów i galerii sztuki – znajdującego się w niej malarstwa i rzeźb – dla osób słabowidzących, tak by mogły tej sztuki doświadczać wzrokiem. Przedsięwzięcie ma charakter pionierski zarówno jeśli chodzi o identyfikację problemu, na który odpowiada, jak i sposób jego realizacji.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową odbiorców rozwiązania są osoby niepełnosprawne z określonymi dysfunkcjami wzroku, tj. osób z centralnym polem widzenia o zawężonym polu od 10 do 20 stopni, rozróżniających kolory.
Wykorzystując opracowaną i przetestowaną metodę w prosty i szybki sposób jesteśmy w stanie poprawić/dostosować odbiór wyświetlanej sztuki do grupy osób, która została wybrana do testu z centralnym polem widzenia o zawężonym polu od 10 do 20 stopni i rozróżniającej kolory

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupa docelowa użytkowników nowej metody to: artyści sztuk wizualnych, a także dyrektorzy, kustosze/kuratorzy wystaw galerie sztuki/muzeów i instytucji kultury

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • podręcznik,
  • załączniki (Instrumentarium),
  • filmy,
  • 1 modelowy wzór obrazu pokazu.

Kim jesteśmy?

Marek Kozera – artysta sztuk wizualnych, zainteresowany nowymi modelami działania
i współpracy, „użytkowaniem sztuki” i przekraczaniem granic.
Od 16 roku życia praktykuje filozofię Zen, przemycając elementy „cichej medytacji” do swoich projektów i traktując je jako „narzędzie schronienia” w pracach.
Swoimi alternatywnymi rozwiązaniami, akcjami artystycznymi stara się uzdrowić „błędy” świata, m.in. próbując zwiększyć dostęp osób słabowidzących do odbioru sztuki.
Zainteresowany rolą przypadku i błędu sięga w swoich praktykach artystycznych po nieznane wyniki. W projektach działa jako researcher poszukujący nowych narzędzi komunikacji. Od paru lat pracuje nad nowym modelem partycypacji, promując przestrzeń myślenia między nauką, innowacją społeczną a światem sztuki, testując ich granice. Sztukę pojmuje jako rodzaj aparatury badawczej. Studiował w Akademie der bildenden Künste we Wiedniu. W latach 1991-99 współpraca z Michelangelo Pistoletto

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

e-mail: marek.kozera1@gmail.com