„Każdy może ratować!”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Wojciecha Strzeleckiego i Michała Mandeckiego

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Każdy może ratować!” to kurs pierwszej pomocy dedykowany osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i/lub umiarkowanym, którzy dzięki niemu będą wiedzieli jak zareagować w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) oraz konieczności przeprowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO).
W Internecie można znaleźć wiele kursów pierwszej pomocy np. https://www.youtube.com/watch?v=1vNb-ZN8Pic , jednak kursów tego typu dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną nie ma. Grupa docelowa jest bardzo specyficzna, dlatego też stworzenie skutecznego narzędzia uczącego umiejętności, które mogą uratować życie, należy ocenić jako innowacyjne.
Celem projektu było stworzenie aplikacji zawierającej filmy instruktażowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym, podejmującej temat udzielania Pierwszej Pomocy a w szczególności resuscytacji krążeniowej.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami narzędzia „Każdy może ratować!”, mającego postać filmu instruktażowego, są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupą użytkowników filmu instruktażowego są opiekunowie instytucjonalni i nieinstytucjonalni osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, osoby pracujące z niepełnosprawnymi intelektualnie – terapeuci, psychologowie, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele etc. oraz inne instytucje zainteresowane nauczaniem RKO osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Osoby te będą mogły obsługiwać film odtwarzany odbiorcom oraz uruchomić wszystkie potrzebne udogodnienia (napisy, tłumacz na język migowy, audiodeskrypcja) oraz dokonać wstępnej weryfikacji wiedzy uruchamiając dla odbiorców quiz sprawdzający poziom zrozumienia przekazanych informacji. Weryfikacja umiejętności praktycznych (takich jak sprawdzenie rozumienia przekazanych treści np. z zastosowaniem fantomów) będzie również możliwa, ale w tym celu jednakże musi zostać zaangażowany specjalista w dziedzinie RKO, posiadający stosowne uprawnienia.
Wdrażane przez nas rozwiązanie służyć może zarówno do nauki w ramach nauczania domowego przez opiekunów osób niepełnosprawnych, jak również do nauczania instytucjonalnego skierowanego do osób niepełnosprawnych

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Pełną wersję aplikacji, wraz ze wszystkimi dostępnymi udogodnieniami,
  • instrukcję dla użytkowników,
  • Quiz sprawdzający, wraz z obliczonym wynikiem

Kim jesteśmy?

Grupa nieformalna Wojciech Strzelecki i Michał Mandecki od lat łączą w swoich projektach psychologię i medycynę.
Obaj są pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wojtek pracuje w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej, Michał w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.
Swoje siły zebrali tym razem pod hasłem KAŻDY MOŻE POMAGAĆ.
dr Wojciech Strzelecki – psycholog, muzykoterapeuta
dr Michał Mandecki – pielęgniarz anestezjologiczny i specjalista od resuscytacji krążeniowej

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Wojciech Strzelecki
e-mail: wojciech.strzelecki@interia.pl
Michał Mandecki
e-mail: michu.hp@wp.pl