04.10.2021 r.

Rozpoczęcie czwartego naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.10.2021 r. rozpoczął się nabór uzupełniający do projektu „Asystent studenta z ASD” (dotyczy wszystkich uczelni państwowych jak i prywatnych mających swoją siedzibę na terenie RP). Zapraszamy szkoły wyższe do aplikowania do projektu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, który wraz z regulaminem projektu oraz pozostałymi załącznikami znajduje się na końcu niniejszej strony internetowej.

Nabór zakończy się w dniu 15 października 2021 r.

Zainteresowanych przystąpieniem do projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego z zespołem projektu:

Magdalena Franciszczak: tel: 601805244
Adam Szumilas tel: 601809130

Zasady naboru oraz szczegóły dotyczące realizacji projektu „Asystent studenta z ASD” zawarte są w regulaminie projektu załączonym poniżej. W przypadku pytań zapraszamy do umówienia spotkania online, podczas którego odpowiemy na wszystkie pytania oraz przedstawimy główne założenia projektu i sposób jego realizacji.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans studentów neuronietypowych na ukończenie studiów wyższych a w konsekwencji ich aktywizacja społeczna i zawodowa.

Projekt zakłada udzielenie realnej pomocy co najmniej 40 studentom z ASD (w tym 20 kobietom) przez „Asystentów studenta z ASD”. W ramach programu, z 40 zakwalifikowanych do Projektu uczelni wyłonionych zostanie 40 „Asystentów” (w tym 28 kobiet), którzy w ramach programu zostaną przeszkoleni do współpracy ze studentami neuronietypowymi a następnie podejmą współpracę z tymi studentami,

Geneza projektu

Opis projektu

Projekt „Asystent studenta z ASD” realizowany przez DGA S.A. w kooperacji z Fundacją Sowelo odpowiada na problem rezygnacji z kontynuacji studiów wyższych przez osoby ze spektrum autyzmu.

Projekt stanowi skalowanie mikroinnowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD autorstwa Fundacji Aktywnych FURIA, która została przetestowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Asystent osoby z ASD jest dobrym przykładem innowacji społecznej, która daje szansę realizacji aspiracji edukacyjnych osobom o szczególnych potrzebach wsparcia. Jest to pionierski wkład w rozwój asystentury opartej na współtowarzyszeniu, rozwoju podmiotowości  i samodzielności  młodych ludzi. Dzięki opracowanym narzędziom, przetestowanym już w praktyce, każda uczelnia może stać się miejscem jeszcze bardziej dostępnym dla wszystkich osób dążących do rozwoju osobistego i społecznego. –  dr Ryszard Necel z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – link do pełnego artykułu.

Dlaczego uczelnie powinny zadbać o zatrzymanie studentów z ASD?

Studenci z ASD to osoby obdarzone szczególnymi właściwościami, jak:

  • doskonałe zdolności pamięciowe
  • zdolność i pasja do szczegółowego badania wąskich obszarów wiedzy
  • niezłomność i konsekwencja w działaniach
  • odporność na krytykę i wpływy zewnętrzne

Co zatem blokuje ich w procesie kształcenia?

Studenci z ASD mają trudności ze zrozumieniem świata społecznego, a w szczególności z zachowaniem się w interakcji ze społeczeństwem. Często nie potrafią dostosować się do sytuacji, przez co postrzegane są jako ‘inne’. Nadto, odczuwają opór wobec zmian w ogóle, a zmiany nagłe i niespodziewane wiążą się dla nich z ogromnych stresem.

Powyższe ‘deficyty’ sprawiają, że tradycyjny system uniwersytecki, z jego niepisanymi zasadami, sprawia, że pomimo niewątpliwego potencjału intelektualnego i z przyczyn całkowicie od nich niezależnych rezygnują z kształcenia, co dodatkowo pogłębia wykluczenie społeczne tej grupy.

Jak może pomóc projekt „Asystent studenta z ASD”?

Projekt ten niweluje dwa podstawowe problemy powodujące, że standardowe działania podejmowane w tej kwestii przez uczelnie są nieskuteczne:

  • uczelnie nie są w stanie określić skali problemu, gdyż nie prowadzą statystyk w tym względzie zaliczając studentów z ASD do ‘innych rodzajów niepełnosprawności’ i dodatkowo nie mają uprawnienia do pytania studenta o jego stan psychofizyczny;
  • studenci z ASD nie zgłaszają problemów z obawy przed stygmatyzacją i ostracyzmem

Osoba ‘Asystenta’ – osoby zaufanej i obdarzonej kwalifikacjami do udzielenia realnego wsparcia nakierowanego na konkretną jednostkę przy zapewnieniu dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa – usprawni komunikację takiego studenta z uczelnią i w konsekwencji podniesie efektywność „usług” edukacyjnych.

Grupa docelowa:

Odbiorcy innowacji: studenci studiów I, II, III stopnia z ASD (40 osób)

Użytkownicy innowacji: 40 Uczelni publicznych i niepublicznych, które wdrożą do praktyki innowację społeczną w sposób systemowy.

Uczestnicy projektu: liderzy-adwokaci, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wsparcia studenta z ASD, którzy będą dalej edukować adwokatów (40 osób).

Regulamin udziału uczelni w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do projektu

Do projektu przystąpiły następujące uczelnie:

Partnerzy i organizacje wspierające

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 1 737 120,00 zł.

OKRES REALIZACJI

01.03.2021 – 30.04.2023

Lista rankingowa

uprzejmie informujemy, iż zakończona została ocena zgłoszeń szkół wyższych w ramach I naboru do projektu „Asystent studenta z ASD”. Do projektu zakwalifikowanych zostało osiem szkół wyższych. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

Lista rankingowa – nabór I

Dane kontaktowe w sprawie projektu

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoby do kontaktu:
Magdalena Franciszczak: tel: 601805244
Adam Szumilas tel: 601809130