FAQ

Pytania i odpowiedzi

W ramach jakiego Projektu udzielamy wsparcia?

Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „INKUBATOR  INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +”wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto jest realizatorem Projektu?

Realizatorem Projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 37, 61 – 896 Poznań. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Zakładce: O NAS.

 

Na jakie inicjatywy i jakiego wsparcia udzielamy?

Wsparcia finansowego w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Wsparcie takie otrzyma 50 najlepszych pomysłów, spośród których 10 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

. Szczegółowe warunki udziału zamieszczone zostały w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!

Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?

To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: REGULAMIN I ZASADY.
  2. Sprawdź terminy naboru publikowane w Zakładce: NABÓR- Pierwszy rozpoczął się już w październiku 2019!
  3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w Zakładce: NABÓR – Aplikuj Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!
  4. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął do Biura Projektu w danym terminie naboru!
  5. Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.

MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE – ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

A jak się z nami skontaktować?

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 37  w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

Dlaczego warto zgłosić swój pomysł właśnie do naszego Projektu?

Ponieważ: POMAGAMY już na etapie dopracowywania pomysłu na innowację społeczną! ZAPEWNIAMY wsparcie Zespołu doświadczonych Ekspertów – Specjalistów z różnych dziedzin, Mentorów, Koordynatorów! DZIELIMY SIĘ naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniem w inkubowaniu pomysłów! DZIAŁAMY w oparciu o zasady PARTNERSTWA I ETYKI BIZNESOWEJ!

Jaki jest okres realizacji Projektu?

Okres i zasięg terytorialny realizacji Projektu: od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r., na terenie całej Polski.  W ramach projektu realizowane będą trzy nabory wniosków I – w październiku 2019, drugi we wrześniu 2020, trzeci we wrześniu 2021.

Jaki jest zasięg terytorialny realizacji Projektu?

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Oznacza to, iż Pomysłodawcą może być każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania (w przypadku osób indywidualnych) czy siedziby (w przypadku podmiotów), pod warunkiem spełnienia warunków udziału zamieszczonych w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY.

Gdzie można znaleźć informacje o zasadach aplikowania o wsparcie oraz zasadach realizacji umów?

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY..
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!